Rechten

Bento Uitgevers vertegenwoordigt onder andere de vertaal-, verfilmings-, toneel-, audio- en digitale rechten voor haar auteurs.  Wilt u een gedicht of fragment uit een boek overnemen, in een bloemlezing of literaire wandelroute opnemen, op een website gebruiken, of op een muur of op de straat plaatsen? In al deze en soortgelijke gevallen dient een vergoeding te worden betaald, die afhankelijk is van het soort gebruik (doel, schaalgrootte, e.d.).

Voor aanvragen kunt u contact opnemen via info@bento-uitgevers.nl

Uw aanvraag dient te zijn voorzien van een weergave van de te gebruiken tekst inclusief de bronvermelding, alsmede gegevens omtrent de aard van het gebruik, het aantal te drukken exemplaren of te spelen voorstellingen en de verkoopprijs of de toegangsprijs. Wij raden u aan uw aanvragen tijdig te doen.