Manuscripten

Manuscripten zijn bij Bento Uitgevers van harte welkom. Als u een manuscript of boek ter beoordeling aan ons voor wilt leggen, stuurt u dan een begeleidende brief mee waarin u duidelijk beschrijft wie u bent, waar uw boek over gaat en voor welk publiek het geschikt is. Wij ontvangen manuscripten graag op papier, duidelijk leesbaar geprint. Handgeschreven manuscripten, e-mails, diskettes en cd-roms worden niet in behandeling genomen.

Manuscripten kunnen opgestuurd worden naar:

Bento Uitgevers
t.a.v. de redactie
Kapoeasweg 19
1043 AD Amsterdam

Het kan het enige tijd duren voordat u een reactie van ons ontvangt, maar u krijgt altijd antwoord. Ingezonden manuscripten worden in principe niet retour gestuurd, tenzij u een retourenvelop met voldoende porto bijvoegt. Wij verstrekken geen beoordelingsrapporten. Daarvoor kunt u zich wenden tot een scriptbeoordelingsbureau. Wij adviseren u te allen tijde een kopie te versturen.